Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Tài Thư
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 294.3 - 294.3 - Phật Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004910
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 1988
Số trang: 479
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có