Chiếc Lá Cuối Cùng
Tác giả: O'Henry
Ký hiệu tác giả: HE-O
Dịch giả: Ngô Vĩnh Viễn
DDC: 820 - 820 - Văn học Anh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004983
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2007
Số trang: 299
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có