Sấm Giảng Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo Của Đức Huỳnh Giáo Chủ
Tác giả: Ban TSTƯ Phật Giáo Hòa Hảo
Ký hiệu tác giả: Ba-H
DDC: 294.3 - 294.3 - Phật Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005673
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 225
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có