Phật Học Phổ Thông - Khóa 3 & 4
Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Ký hiệu tác giả: TH-H
DDC: 294.3 - 294.3 - Phật Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005681
Nhà Xuất bản: Thành hội Phật Giáo TP.HCM
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 356
Tình trạng: Hiện có