Phật Giáo
Tác giả: Đặng Chí San
Ký hiệu tác giả: DA-S
DDC: 294.3 - 294.3 - Phật Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005687
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có