Linh Thao Là Gì Hở Mẹ? - Tập 1
Tác giả: Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, S.J
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 248.08 - 248.08 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo cho các nhóm người
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005840
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 261
Tình trạng: Hiện có