Thông Diễn Học
Tác giả: Joseph Tân Nguyễn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 121 - 121 - Nhận thức luận (Lý thuyết của tri thức)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005516
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Tình trạng: Hiện có