Siêu Hình Học
Phụ đề: Tác Phẩm Triết Học Kinh Điển
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: AR-
Dịch giả: Nguyễn Nguyên Huy và Lê Duy Nam
DDC: 110 - 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006016
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 546
Tình trạng: Hiện có