Ngôn Sứ Xưa Và Nay
Tác giả: Lê Phú Hải, omi
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 224 - 224 - Những sách ngôn sứ của Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006069
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 355
Tình trạng: Hiện có