Hướng Dẫn Đọc Kinh Thánh Theo Phương Pháp Phê Bình Lịch Sử
Tác giả: Lê Phú Hải, omi
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 220.6 - 220.6 - Giải thích và phê bình Thánh kinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001510
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006091
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Tình trạng: Hiện có