Đạo Đức Học
Tác giả: Spinoza
Ký hiệu tác giả: SP-
Dịch giả: Phạm Hùng
DDC: 170 - 170 - Triết học đạo đức, Đạo đức học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006113
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 430
Tình trạng: Hiện có