Logic Của Sự Khám Phá Khoa Học
Phụ đề: The Logic Of Scientific Discovery
Tác giả: Karl Popper
Ký hiệu tác giả: PO-K
Dịch giả: Nguyễn Trung Kiên
DDC: 160.4 - 160.4 - Chuyên đề luận lý học - Logic
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006114
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 632
Tình trạng: Đang mượn