Luân Lý Học
Phụ đề: Tác Phẩm Triết Học Kinh Điển
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: AR-
Dịch giả: Lê Thúy Ái, Lê Duy Nam, Nguyễn Thế Anh, Bùi Minh Hùng, Nguyễn Minh Tuấn
DDC: 170 - 170 - Triết học đạo đức, Đạo đức học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006116
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 316
Tình trạng: Đang mượn