Lịch Sử Triết Học Trung Quốc - Tập 2
Phụ đề: Thời Đại Kinh Học
Tác giả: Phùng Hữu Lan
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 181.11 - 181.11 - Triết học Trung Quốc và Triều Tiên
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006130
Nhà Xuất bản: Tổng hợp TP. HCM
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 808
Tình trạng: Đang mượn