Trò Chuyện Với Nhà Thần Bí
Phụ đề: Hướng dẫn nhỏ đi đến tự do và phúc lạc
Tác giả: Sadhguru Jaggi Vasudev
Ký hiệu tác giả: VA-S
Dịch giả: Nguyễn Ngoan
DDC: 211 - 211 - Các ý niệm về Thượng đế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004189
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004190
Nhà Xuất bản: Le Cerf
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Tình trạng: Hiện có