Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Tác giả: Kimura Taiken
Ký hiệu tác giả: KI-T
Dịch giả: HT. Thích Quảng Độ
DDC: 294.3 - 294.3 - Phật Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006614
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 416
Tình trạng: Hiện có