Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê - Tập 1: Triết Học
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 181.001 - 181.001 - Triết học và tôn giáo Đông Phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006631
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 1455
Tình trạng: Đang mượn