Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê - Tập 2: Sử Học
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 909 - 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006632
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 1268
Tình trạng: Đang mượn