Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - Phần VI: Phong Trào Cải Cách - Tập 1: Từ John Wyclif Tới Martin Luther
Tác giả: Will Durant
Ký hiệu tác giả: DU-W
Dịch giả: Phạm Viêm Phương
DDC: 909 - 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: P6,T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006640
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 22
Số trang: 404
Tình trạng: Hiện có